Niebieskie Igrzyska Fundacji IWRD

O organizatorze

Patronaty

Pomysłodawczynią Niebieskich Igrzysk jest dr Anna Budzińska a Organizatorem Ogólnopolskim Fundacja IWRD. Od 2006 roku Fundacja pomaga dzieciom z autyzmem oraz ich rodzinom. Jest jedną z pięciu, a jedyną w Europie repliką Princeton Child Development Institute (PCDI). Kadrę Instytutu stanowią wysoko wyspecjalizowani terapeuci, a trenerzy to osoby z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z autyzmem, które odbyły wielomiesięczne staże w USA.

Dyrektorem Fundacji jest , psycholog, superwizor, autorka artykułów poświęconych efektywnym technikom uczenia dzieci z autyzmem. Jest ona również twórczynią tzw. III-stopniowego kursu doskonalącego „Stosowana Analiza Zachowania w terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”. Kurs ten zwany jest również kursem terapii behawioralnej.

Fundacja Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka prowadzi działalności takie jak:
diagnostyczna

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

terapeutyczna

Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym

szkoleniowa

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

badawcza

prowadzi i publikuje badania dotyczące terapii dzieci z autyzmem

Ponadto IWRD szkoli specjalistów z kraju i z Europy oraz pomaga w tworzeniu podobnych placówek. W celu podniesienia standardów terapii dzieci z autyzmem Fundacja IWRD jako jedyna z Polski w gremiach europejskich współtworzy ogólnoeuropejskie standardy terapeutyczne. Z tego samego powodu Fundacja stworzyła:

  • system Placówek Rekomendowanych przez IWRD – przedszkola i szkoły wdrażające najnowsze naukowe standardy terapii dzieci z autyzmem,
  • Certyfikat Analityka Zachowania –  oparty o studia podyplomowe certyfikat potwierdzający zdobycie naukowej wiedzy, umiejętności uwzględniający standardy europejskie i USA.
  • Kodeks Etyki Analityka Zachowania – kodeks opisujący wymagania etyczne obowiązujące terapeutów Fundacji IWRD, Placówki Rekomendowane IWRD, osoby ubiegające się lub posiadające CAZ oraz wszystkie osoby, które chcą rzetelnie i profesjonalnie wykonywać zawód analityka zachowania.

We współpracy z Uniwersytetem Gdańskim IWRD organizuje sympozja naukowe, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem środowiska specjalistów, naukowców oraz rodziców dzieci z autyzmem. IWRD współpracuje także z Politechniką GdańskąGdańskim Uniwersytetem Medycznym oraz z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu (Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii).

Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka jest jednym z członków założycieli The Alliance for Scientific Autism Intervention (ASAI). Jest to organizacja, która powstała w 2017 roku w celu rozwijania i rozpowszechniania modelu skutecznej, opartej na badaniach naukowych, terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Dyrektor IWRD, dr Anna Budzińska, należy do zarządu ASAI.