Niebieskie Igrzyska Fundacji IWRD

Dokumenty

Patronaty

Dwie formy uczestnictwa w Niebieskich Igrzyskach

Istnieją dwie formy-możliwości uczestnictwa placówek edukacyjnych w Niebieskich Igrzyskach:

 1. Pierwsza forma polega wyłącznie na zgłoszeniu placówki na Niebieskie Igrzyska poprzez Formularz zapisui skorzystaniu z materiałów i formuły proponowanej przez Organizatora Niebieskich Igrzysk.
  Żadne dodatkowe dokumenty nie są wymagane.
 2. Druga forma to uczestnictwo w Niebieskich Igrzyskach i ubieganie się o nagrody. Placówka wypełnia wtedy i wysyła poprzez formularz „Sprawozdania” dokumenty znajdujące się w zakładce „Dokumenty„.

Dokumenty przy ubieganiu się o nagrody Niebieskich Igrzysk

Placówka ubiegające się o nagrody w Niebieskich Igrzyskach powinny zrealizować następujące wymagania:

 1. Zgłosić udział w Niebieskich Igrzyskach  poprzez wypełnienie Formularza zapisu dostępnego online i publikowanego okresowo (od 16 lutego do 30 kwietnia 2024).
 2. Zebrać od rodziców stosowne zgody na wykorzystanie wizerunków dzieci w ramach Niebieskich Igrzysk.
  Przykładowa zgoda rodzica na publikację zdjęć dziecka z Niebieskich Igrzysk (na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych) znajduje się poniżej. Proponowane zgody można modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb konkretnej placówki.
  * Prosimy placówki o dokładne sprawdzanie zgód na wizerunek, które rodzice podpisują na początku każdego roku szkolnego. Być może podpisane zgody uwzględniają już udział w konkursach i wykorzystanie w takich sytuacjach wizerunku.
  * Uwaga! Indywidualnych zgód na wykorzystanie wizerunku konkretnego dziecka  NIE NALEŻY przesyłać do Organizatora Niebieskich Igrzysk. Pozostają one w placówkach i na żadnym etapie NIE SĄ UDOSTĘPNIANE ORGANIZATOROWI, czyli Fundacji IWRD.
  * Do Organizatora Niebieskich Igrzysk przesyłane jest jedynie Oświadczenie Dyrektora placówki o tym, że posiada on wymagane zgody.
 3.  Wypełnić „Sprawozdanie z przeprowadzenia „Niebieskich Igrzysk”. Formularz Sprawozdania zostanie opublikowany nie wcześniej niż 15 kwietnia 2024 roku. Należy go wypełnić do 12 maja 2024.
  Sprawozdanie wypełniają wyłącznie placówki zarejestrowane, a do tego ubiegające się o nagrody w konkursie.
  W formularzu Sprawozdania należy m.in. opisać sposób przeprowadzenia Igrzysk, wskazać całkowitą liczbę uczestników, wskazać kategorie, w których placówka ubiega się o nagrody, wkleić linki do stron (strony placówki, portali informacyjnych, serwisów społecznościowych, itp.) relacjonujących wydarzenie.
  *Uwaga! Organizatorowi NIE WYSYŁA SIĘ żadnych zdjęć, a jedynie linki do relacji Niebieskich Igrzysk przez placówkę!
  Do Sprawozdania należy załączyć:
 • Klauzulę informacyjną (do pobrania poniżej).
 • Zgodę Dyrektora Placówki na przeprowadzenie Niebieskich Igrzysk (do pobrania poniżej).
 • Oświadczenie Dyrektora placówki o tym, że posiada on wymagane zgody na wykorzystanie wizerunku (do pobrania poniżej).

   

Dokumenty dla placówek i rodziców

Klauzula informacyjna konkursu

Wypełnij i załącz

Klauzula informacyjna

Wypełnij i załącz

Pobierz
Oświadczenie o wizerunku

Dla rodziców

Oświadczenie o wizerunku

Zachowaj w placówce

Pobierz
Zgoda Dyrekcji

na przeprowadzenie Niebieskich Igrzysk

Zgoda Dyrekcji

Wypełnij i załącz

Pobierz
Oświadczenie Dyrekcji

o posiadaniu zgód

Oświadczenie Dyrekcji

Wypełnij i załącz

Pobierz

Dyplomy uczestnictwa dla organizatorów Niebieskich Igrzysk

Lista zwycięskich placówek zostanie ogłoszona 05 czerwca. Zwycięzcy i wyróżnione placówki otrzymają nagrody, puchary i specjalne dyplomy.

Po ogłoszeniu listy zwycięzców, czyli po 05 czerwca do placówek, które się zgłosiły i wypełniły formularz zapisu zostaną przesłane informacje z kodem dostępu do dyplomów uczestnictwa.

Dyplomy uczestnictwa do pobrania po 05 czerwca

Dyplom

dla Dyrektora Placówki

Pobierz

Wydrukuj i wypełnij

Pobierz
Dyplom

dla Koordynatora Niebieskich Igrzysk

Pobierz

Wydrukuj i wypełnij

Pobierz
Dyplom

dla Nauczyciela Współorganizującego

Pobierz

Wydrukuj i wypełnij

Pobierz
Dyplom

dla Placówki edukacyjnej

Pobierz

Wydrukuj i wypełnij

Pobierz
Dyplom

dla Osób Zaangażowanych

Pobierz

Wydrukuj i wypełnij

Pobierz
Dyplom

dla Podmiotów zewnętrznych

Pobierz

Wydrukuj i wypełnij

Pobierz
Puste
Pobierz

Wydrukuj i wypełnij

Pobierz
Puste
Pobierz

Wydrukuj i wypełnij

Pobierz