Niebieskie Igrzyska Fundacji IWRD

Zasady
Niebieskich Igrzysk

Patronaty

Sponsorzy

Najczęściej zadawane pytania

Na czym polegają Niebieskie Igrzyska?

Niebieskie Igrzyska polegają na organizacji dwóch części: edukacyjnej i sportowej. Każdą z tych części placówki biorące udział z Niebieskich Igrzyskach powinny zorganizować w dogodnym dla placówki terminie, ale koniecznie w miesiącu kwietniu. Obie części mogą być przeprowadzone w odrębnych terminach.

Kto może wziąć udział w Niebieskich Igrzyskach?

Niebieskie Igrzyska to wydarzenie o charakterze, sportowym i edukacyjnym. Mogą w nim wziąć udział dzieci w wieku od 3 roku życia. Do udziału w Igrzyskach zapraszamy dzieci neurotypowe, ze spektrum autyzmu oraz dzieci z innymi niepełnosprawnościami.
Jest to wydarzenie przeznaczone dla:

  • przedszkoli i szkół podstawowych w Polsce,
  • przedszkoli i szkół podstawowych polonijnych,
  • Specjalnych Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych,
  • Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych,
  • innych placówek edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Kiedy odbywają się Niebieskie Igrzyska?

Niebieskie Igrzyska są formą obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu przypadającego na 2 kwietnia oraz Światowego Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu, jakim jest miesiąc kwiecień.
Wszystkie placówki chcące uczestniczyć w Niebieskich Igrzyskach powinny zapisać się poprzez "Formularz zapisu" i zorganizować lokalnie Niebieskie Igrzyska w dowolnym dniu miesiąca kwietnia.

Czy mogę zaprosić na Igrzyska inne podmioty?

W Niebieskich Igrzyskach mogą uczestniczyć również inne podmioty, takie jak ochotnicze straże pożarne, ośrodki kultury, domy dziecka, domy pomocy społecznej, licea, technika, miasto, gminę, itp.
Tego typu instytucje mogą jednak uczestniczyć w Niebieskich Igrzyskach jedynie jako podmioty towarzyszące wydarzeniom organizowanym przez konkretne przedszkole lub szkołę podstawową.
Uczestnictwo innych podmiotów w lokalnych Niebieskich Igrzyskach daje dodatkowe punkty placówkom w kategoriach "Kreatywność", "Zaangażowanie" i "Największe Niebieskie Igrzyska".

Czy przewidziane są zaświadczenia dla uczestników?

Organizator Główny Niebieskich Igrzysk, czyli Fundacja IWRD przygotował zaświadczenia dla wszystkich uczestników tego wydarzenia. Zaświadczenia będą wydawane:

  • dla placówek biorących udział w Niebieskich Igrzyskach,
  • dla Koordynatorów Lokalnych Niebieskich Igrzysk,
  • dla nauczycieli współorganizujących lokalne Igrzyska,
  • dla dzieci biorących udział w Igrzyskach (w formie dyplomu)

Czy w Niebieskich Igrzyskach musi wziąć udział cała placówka?

Niebieskie Igrzyska stworzone są z myślą o przedszkolach i szkołach podstawowych. W zależności od możliwości konkretnej placówki w Igrzyskach może wziąć udział zarówno cała placówka, jak i jedna lub więcej klas.
W przypadku ograniczeń lokalowych niektórych placówek możliwe jest również organizowanie Niebieskich Igrzysk dla kilku różnych klas w różnych terminach miesiąca kwietnia.

Czy muszę wysyłać zdjęcia z Niebieskich Igrzysk Organizatorowi?

W formularzu Sprawozdania (zostanie opublikowany 01.04.2024) Koordynatorzy Lokalni będą umieszczać jedynie linki o przeprowadzonych Niebieskich Igrzyskach w swojej placówce.
Powinny to być linki prowadzące do stron internetowych konkretnych placówek, mediów społecznościowych, artykułów w lokalnych mediach, itp.
Wykorzystane przez Organizatora zostaną jedynie zdjęcia z placówek, które zostaną nagrodzone lub wyróżnione.
Zaświadczenia o udostępnieniu wizerunków dzieci powinny być podpisanie jednak przez wszystkie placówki jeszcze przed przeprowadzeniem Niebieskich Igrzysk. Wzór takiego zaświadczenie jest dostępny w zakładce dokumenty. Być może niektóre placówki posiadają już zgody na wykorzystanie wizerunku dzieci w ramach konkursów, w których uczestniczą placówki.
Zgody na udostępnienie wizerunku dzieci pozostają w placówkach lokalnych i nie są wysyłane Organizatorowi.
Placówki w ramach Sprawozdania wysyłają jedynie "Oświadczenie Dyrekcji", że palcówka zebrała potrzebne zgody.

Czy mogę wziąć udział w Igrzyskach bez wysyłania Sprawozdania?

Każda szkoła i przedszkole może wziąć udział w Niebieskich Igrzyskach. Powinna się wtedy tylko zapisać wykorzystując "Formularz zapisu". Dzięki temu placówka uzyska dostęp do wszystkich oferowanych przez Organizatora materiałów edukacyjnych.
Sprawozdanie wypełniają jedynie te placówki, które starają się o nagrody w poszczególnych kategoriach.

Jak krok po kroku wziąć udział w Niebieskich Igrzyskach?

Zgłoszenie placówki poprzez wypełnienie "Formularza zgłoszeniowego". Formularz zostanie opublikowany 16 lutego 2024 roku.

Krok 1 (od 16.02 do 30.04.2024)

Przeprowadzenie części edukacyjnej i sportowej Niebieskich Igrzysk w oparciu o materiały przygotowane przez Organizatora.

Krok 2 (koniecznie w miesiącu kwietniu)

Wypełnienie i wysłanie Formularza sprawozdawczego" po przeprowadzonych obu częściach Niebieskich Igrzysk.
Link do tego formularza otrzymują Państwo w momencie wypełnienia i wysłania formularza zgłoszeniowego.
Formularz sprawozdawczy zostanie opublikowany 1 kwietnia 2024 roku. Sprawozdanie należy wypełnić i wysłać do 12 maja 2024 roku.

Krok 3 (do 12 maja)

Ogłoszenie zwycięskich i wyróżnionych placówek. Wysyłka nagród do placówek.

Krok 4 (maj/czerwiec)